Dicsértessék a Jézus Krisztus!


ISTEN HOZOTT A TORNAI PLÉBÁNIA HONLAPJÁN!


Nagyboldogasszony A tornai plébánia jelenleg a tornai anyaegyházból, a szádudvarnoki és áji leányegyházakból, valamint a szádelői, méhészkei és ájfalucskai szórványgyülekezetekből áll. A hat község lakosainak létszáma a 2001-es népszámlálási adatok alapján 4393 fő, ebből 3098 fő, tehát az összlakosság 70,52%-a római katolikus vallású.

(Egyébként plébániánk területén még 364 fő – 8,29% – görög katolikus hívő él, akik az ájfalucskai görög katolikus plébániához tartoznak. Velük együtt a katolikus hívek aránya eléri a   78,81%-ot.)

A tornai plébánia középkori alapítású, de a plébánia elindulásának az éve ismeretlen. Az oklevelekben először 1274-ben szerepel. A tornai egyház kezdettől fogva az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, de 1776-ban az újonnan alapított rozsnyói püspökséghez került. Mindkét egyházmegyében Torna esperesi és egyben főesperesi székhely volt.

Egyházmegyénk püspöke: Mons. Vladimír Filo

Plébániánk védőszentje: Nagyboldogasszony

Plébániánk lelkipásztora 2008. január elseje óta: Dr. Juhász Attila.

Ezen a honlapon bemutatjuk a plébániánk jelenlegi helyzetét, legfontosabb tevékenységeinket, történelmünket, értékeinket, valamint közkinccsé tesszük plébániai értesítőnk –  a Boldogasszony – régebbi számait.

Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük azokat a tornaiakat, udvarnokiaiakat és ájiakat, akik messze szakadtak a szülőföldjükről, de szívesen hallanak az otthon történt dolgokról, mert a szívük mindig haza húz. Ha olvasnak bennünket, írjanak nekünk:
turna-nad-bodvou@rv.ecclesia.sk