Nagyboldogasszony templom – Tornán

1. A templom története

tornai templom Tornán a történelem folyamán két katolikus templom volt: a Nagyboldogasszony és a Szt. Mihály templomok. Ma már csak a Nagyboldogasszony templom ismert, amely kimagaslik a község többi épülete közül, mert a Gyűr nevű kopár dombon épült. Vastag kőkerítés veszi körül, amelyen lőrések vannak. Igazi középkori erődtemplom.

Ezt a ma is használatban lévő templomot a történelem folyamán többször átépítették. Feltételezzük, hogy már Szt. István király idejében állt Tornán egy templom. A restaurátorok 2008-ban megtalálták a korábbi templom kőből készült alapjait, amelyek a román korból (12. sz.) származnak. A román stílusról tesz tanúságot néhány ablak is, amely szintén a restaurátorok munkája nyomán tárult fel.

Az első írásos adatunk a templomról 1274-ből származik. Akkor és a középkorban végig Szt. Egyed tiszteletére volt felszentelve, később változtatták meg a templom titulusát Nagyboldogasszonyra. A jelenlegi szentély a Tornay család idejében épülhetett, a 14. században. 1420-körül a teljes szentélyt az akkori kegyúr, Özdögei Bessenyő Pál megbízásából freskókkal látták el.

1440 után Giskra és Talafusz János huszita csapatai garázdálkodtak a környéken. A hagyomány szerint a templom belső berendezését megrongálták, a képeket és a szobrokat elégették, sőt egy rövid időre el is foglalták az épületet.

A reformáció kezdeteiről nagyon keveset tudunk. Az új vallási irányzat lassan telepedett meg Tornán a város birtokosainak akaratából. A reformáció kálvini ága Magócsi Gáspár kegyúr idején terjedt el Tornán és ettől az időtől kezdve a templom egy évszázadon keresztül a reformátusok kezén volt. Keglevich Miklós főispán Spankau kassai tábornok katonáinak segítségével 1671. március 11-én visszafoglalta a templomot és a plébánia épületét a reformátusoktól.

1889-ben teljesen felújították és augusztus 20-án ünnepélyes keretek között szentelte fel Schopper György rozsnyói megyéspüspök. 1930-ban restaurálták, újra fedték a tetőt. 1978-ban külsőleg javították. 2005-ben a templom tetőzetét teljesen felújították.

A templom körül temető volt és közvetlenül a templom mellett állt egy halotti kápolna is, amelyet a 18. században egybeépítettek a templommal.

2. A templom alaprajza

tornai templom alaprajza