A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepnapján, 2014. november 9-én került sor a Nagyboldogasszony-plébániatemplom felújított szentélyének és főoltárának a megáldására. A szentelési szertartást Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök megbízásából Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános végezte. A tornaiak lelkipásztorukkal, Dr. Juhász Attila atyával együtt hét hosszú évet vártak arra, hogy ez a nap végre elérkezzen, s hogy a szentmisék újra a templom szívében, a szentélyben kerüljenek bemutatásra. A hét évig tartó restaurálási munkálatokat és az ezzel járó nehézségeket most végre az öröm váltotta fel.
Az egyházközség hívei nagyon sokat dolgoztak azért, hogy méltó módon megünnepeljék templomuk felszentelését.
A plébános úr beszédében külön kiemelte: „Örülnünk kell, s egyúttal büszkének kell lennünk arra, hogy a Bódva-völgyében templomunk az egyetlen, amely ekkora értékekkel bír. Az itt feltárt középkori falfestmények európai szinten is megállják a helyüket, ezért mostantól kezdve a mi feladatunk, hogy ezt a hatalmas kincset világgá kürtöljük, s így másokkal is megismertessük.”
A szentmise végén Attila atya hálás szívvel mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették és támogatták a munkálatokat. Megköszönte a tornai hívek részéről tanúsított nagy türelmet, az önzetlen segítséget és azt a sok adományt, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy templomuk mihamarabb elkészüljön. Külön kiemelte a restaurálási folyamatban részt vevő szakemberek, főként Peter Gomboš és Krcho János  munkáját, s köszönetét fejezte ki Martin Kutný, bártfai restaurátor felé, akinek a gyönyörűen felújított főoltárt köszönhetik a tornaiak. KE

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Nagytakarítás

A templom szentelésére készülve november 7-én nagytakarításra került sor, amelynek során berendezték a felújított szentélyt. A tornai hívek a szokottnál nagyobb számban vettek részt ezen az eseményen.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Elhunyt lelkiatyák

A hagyományokhoz híven, Mindenszentek nyolcadában, november 3-án ebben az évben is szentmisét mutattak be az elhunyt tornai papokért. A szentmisén a plébános atya mellett jelen volt Ft. Sipos György péterfali plébános is.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Ima a halottakért

Mindenszentek délutánján, ebben az évben is összegyűltek a szádudvarnoki és a tornai hívek, hogy a temető megszentelt földjén imádkozzanak elhunytjaikért. Az imádságot mindkét helyen Dr. Juhász Attila plébános vezette. Az áji hívek másnap, november 2-án, Halottak napján a rossz idő végett a templomban tartották meg az elhunytakért végzett imádságot.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A főoltár hazaszállítása

Martin Kutný restaurátor bártfai műhelyéből október 30-án és 31-én szállították haza az egykori főoltárt. A darabokra szétszedett főoltár pontosan egy évig és kilenc hónapig volt Bárfán. A hívek kitörő örömmel fogadták a hét éve nem látott oltárt. Sokak szemébe könny szökött, amikor az elválasztó fal eltávolítása után megpillantották a restaurálás következtében megújult színekben pompázott oltárt. Martin Kutný restaurátor embereivel négy teljes napon keresztül dolgozott azon, hogy az oltár újra Isten dicsőségét szolgálja. A 35 ezer euróba került felújítás még mindig nem fejeződött be teljesen, néhány apró dísznek a visszahelyezése még várat magára.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve