Boldogasszony, 2014. Nagyboldogasszony, VI.évfolyam, 8. szám Megjelent a Boldogasszony VI. évf. 8. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- Szent István király, könyörögj érettünk!
- Böjte Csaba ferences atya látogatása nálunk
- Tanévzáró szentmise és ballagás az iskolában
- A végzős diákok búcsúzása
- Úrnapi szentségi körmenet
- Keresztelő Szt. János búcsú
- Jézus Szíve fogadalmi búcsú
- Újra a főtérre kerül Szent János szobra
- Teljes búcsú Sarlós Boldogasszony ünnepén
- Magyar szentmise a Szent Anna kegyhelyen
- Búcsú a Kármelhegyi Boldogasszony lábainál
- Az első világháború áldozataira emlékeztek
- Egykori lelkiatyánkért imádkoztunk
- A Przemyslben elesett tornai hősi halottak
- Az első világháború hősi halottai Áj községben
- A tornai iskolai oktatás története, 1. rész
- Nagykáta és Udvarnok jelenkori kapcsolatai
- Híres búcsújáróhelyek: Andocs
- A hónap szentje: Assisi Szent Klára
- A Mária Rádió önkéntesének tanúságtétele
- rövid hírek, véleményem, népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Amint arról az év elején  hírt adtunk, a tornai plébánia kérvényezte a Műemlékvédő Hivatalnál a főtéren állott egykori Szt. János szobor visszaállítását. A Hivatal azonban olyan feltételeket szabott, amelyeket a plébánia a jelenlegi anyagi helyzetében nem tud teljesíteni.
Torna önkormányzatával együttműködve végül az a döntés született, hogy a történelmi szobor újonnan készült másolatát fogják elhelyezni az eredeti helyén. Július hónap folyamán megkezdődtek a tárgyalások a Közlekedési vállalattal, Kassa megyével és az egyes szobrászokkal is.
A szobor újbóli felállításának ebben az évben az ad különös jelentőséget, hogy novemberben fogunk megemlékezni a szocialista rendszert megbuktató bársonyos forradalom 25. évfordulójáról. A változás évétől kezdve folyamatosan szó volt arról, hogy a “Szentjánoska” kerüljön vissza eredeti helyére. Sajnos, ezek a kezdeményezések eddig nem valósultak meg. Sok idős honfitársunk szerette volna viszontlátni Szt. János szobrát a főtéren, de sajnos, nem élhette meg. Bízunk benne, hogy nekünk ebben az évben sikerülni fog!

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Az első világháború áldozataira emlékeztek 2014. július 27-én a régi temetőben kialakított emlékparkban mintegy hetvenen gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az első világháború 32 tornai származású áldozatáról. A megemlékezésen – amelyet a római katolikus Plébánia, Torna község Önkormányzata és a Csemadok helyi alapszervezete közösen szervezett – fellépett a Csemadok Búzavirág vegyeskara, beszédet mondott Molnár Pál, polgármester és Komjáti Attila, a Csemadok elnöke. Juhász Attila plébános vezetésével a hősi halottakért imádkoztak a jelenlevők. Beszédében hangsúlyozta a békéért való munkálkodás fontosságát napjainkban. A megemlékezés végén a három  szervezet képviselői megkoszorúzták az áldozatok emléktábláját, majd a hősi halottak még élő hozzátartozói mécseseket helyeztek el tiszteletük jeléül.                KT

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Egykori lelkiatyánkért imádkoztunk Egykori lelkiatyánk, Oravecz Pál esperes-plébános hét évvel ezelőtt, 2007. július 23-án távozott el az örök hazába.
Ebben az évben július 21-én emlékeztünk meg róla az érte felajánlott szentmisével, amit  egykori ministránsai, lelki fiai mutattak be: Sipos György  péterfalai plébános, Oravecz Zoltán várgedei plébános, Zsóka János sőregi káplán és Juhász Attila tornai plébános.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Alapító okirat

Július 16-án, a Rózsafüzér Társulat tagjai szentségimádáson és szentmisén vettek részt. A mise végén a plébános úr átadta Červený Martinnak, a társulat vezetőjének azt az alapító okiratot, amelyet a szlovákiai Domonkos rend képviselője állított ki.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve