Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 2. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- Újra katolikus iskolába járhatnak a gyerekek
- Ünnepélyes beiratkozások az egyházi iskolákba
- Beszámoló az Iránban töltött napokról
- A Rózsafüzér Társulat évzáró taggyűlése
- A kincskereső diákok munkáinak bemutatása
- Nem gondoltam volna, hogy onnan haza jövök
- A katolikus nevelésről szóló egyházi tanítás
- Bódva-völgyiek a Nuzal-i szovjet gulágban
- Híres búcsújáróhelyek: Csobánka
- A hónap szentje: Szent Balázs
- Aranka néni, egy tisztaszívű tanítónő emlékére
- Meghaltam volna, ha nincs kilenc diófám
- Noé bárkája – a bibliai történet tanúlságai
- népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Január 25-én, délután a Nyugdíjas Otthonban tartották a Rózsafüzér Társulat évzáró gyűlését, amelyen mintegy ötven társulati tag megjelent. Izsó Piroska, a Társulat vezetője felolvasta az anyagi beszámolót, majd Dr. Juhász Attila plébános megemlékezett a 2014-ben elhunyt öt tagról, illetve a bokoranyákkal együtt áttekintette az egyes csoportok jelenlegi összetételét. A plébános úr megköszönte a Rózsafüzér Társulatnak a plébániatemplom restaurálására adott ezer eurós anyagi támogatást. A gyűlés második része a templom takarításával és díszítésével kapcsolatos vitás kérdések megbeszéléséből állt. A plébános úr köszönetet mondott azoknak a tagoknak, akik törődnek a templommal, hétről-hétre takarítják és díszítik azt. Saliga Emma ismertette az új esztendőre kiírt takarítás rendjét. Jelenleg 8 csoport működik a templomban, az egyes személyeknek az év folyamán 8 alkalommal kell majd a templomot takarítaniuk és díszíteniük. A csoportok maguk gondoskodnak a templom díszítéséhez szükséges virágok beszerzéséről. A jelenlévő társulati tagok megegyeztek abban is, hogy a szentélybe új szőnyeget vesznek, amit közös gyűjtésből kívánnak fedezni.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A Szent István Egyházi Alapiskolába az érdeklődő szülők január 19-én írathatták be iskolaköteles gyereküket a szeptemberben kezdődő új iskolaévre. Az iskola padagógusai fontosnak tartották, hogy bemutassák a szülőknek azt a közeget, ahol gyermekük majd tanulni fog. Az ünnepélyes beiratkozás elengedhetetlen része a gyerekek foglalkoztatása, főként a közös játék, amibe a leendő elsősök is örömmel kapcsolódatak be. A beiratkozások alapján öt új elsős kezdheti meg tanulmányait az új iskolaévben.

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve 

Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 1. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- Újra áll Szent János szobra Torna főterén
- Salkaházi Sára testvér segítő kéznyújtása
- „Nehéz a Felvidéken magyarnak lenni?”
- Advent 2014: Az Úr útjának előkészítése
- Hálaadó szentmise a felújított toronyért
- Teljes búcsú dec. 8-án
- Mikulás ünnepek
- Jézus Krisztus születésének szent ünnepe
- Sára testvér vértanú halálának 70. évfordulója
- Megemlékezés Boldog Salkaházi Sáráról
- Különleges karácsonyest a nyugdíjasokkal
- Az Isten dicsőségére végzett munka értéke
- A tornai és tornaújfalui plébániák számadása
- Fájó emlékeim a front napjairól Tornán
- A 2014. év eseményei egyházközségeinkben, a világegyházban és a politikai életben
- Híres búcsújáróhelyek: Máriabesnyő
- A hónap szentje: Merici Szent Angéla
- Évfordulók és emlékévek az új esztendőben
- Emlékévek 2015-ben
- A tornai plébánia évfordulói
- Milyen régiek templomaink 2015-ben?
- Február 7: népszavazás a család védelmében
- népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Hitközségünk tagjait a 2014-es évben két nagy, de szép esemény érte. Plébános atyánkkal Dr. Juhász Attilával megszerveztük templomunk építésének 250-ik évfordulójának ünnepségét május 1-jén. Majd a templomtorony átfestése és a harangok villamosítására került sor, amelyért november 30-án ünnepi keretek között adtunk hálát.
Van nálunk egy áldozatkész és odaadó csapat, akik templomunk díszítését, takarítását, ünnepségek megszervezését nagy szeretettel végzik. Plébános atyánk rendszeresen megköszöni áldozatkész munkájukat. De nem mindenki tudja, kik azok, akik időt és fáradságot nem sajnálva Isten dicsőségére és templomunk szépségének emeléséért fáradoznak. Ezek: Tamás Alica gondnokunk és kurátorunkkal az élen, Katona Ilona, Mester Tobák Melánia, Szepessy Veronika, Szirotnyák Tatjána, Komár Veronika, Horka Irén és Sztupák Irén.
Az év végi pénztári beszámolónál megragadta figyelmemet az a tétel, amikor pénztárnokunk Sztupák Irén felolvasta, hogy az előtérbe elhelyezett perselyben 870 eurót adakoztak ismeretlen hívek. Hát, nekik is itt szeretnék köszönetet mondani, adakozásaikért, mert az ő nevük nincs felolvasva az egyes alkalomra adakozó hívek nevei között.
Isten fizesse meg mindenkinek, amit Isten dicsőségére és szép kis áji templomunk javára tesz. FR

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve