Boldogasszony, 2016. május, VIII.évfolyam, 4. szám Megjelent a Boldogasszony VIII. évf. 4. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk
- Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében
- Kazincbarcikai fiatalok látogattak el hozzánk
- A húsvéti misztérium ünneplése 2016-ban
- Beiratkozás az egyházi iskola első osztályába
- Megemlékeztek a magyar költészet napjáról
- A Csemadok rendezett szemétszedést a várban
- Keglevics József síremléke a tornai templomban
- A tornai plébánia tavaszi zarándoklata
- A hónap szentje: Néri Szent Fülöp
- Hungarikum: Solymászat mint elő emberi örökség
- Szülőfalujában temették el Szalay József atyát
- Olvasónk verse
- Hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk 2016. április 10-én első alkalommal látogatta meg a tornai egyházközséget Mons. Dr. Stanislav Stolárik megyéspüspök, akit gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, 2015. március 21-én neveztek ki rozsnyói püspöknek. Az egyházközség már nagyon készült a püspök úr látogatására.
Lelkipásztori látogatásának célja a tornai plébánia megismerése, ill. a nemrég felújított sekrestye megáldása volt. A püspök úr megtekintette a műemlék templomot, a sekrestye alatti készülőfélben lévő urnatemetőt, a templom körüli ásatásokat és örömmel nyugtázta, hogy az utóbbi évek folyamán jelentős felújítási munkálatokat végeztek el a templomban és a környezetében. A főpásztor nagyra értékelte azt is, hogy a legutóbbi plébániafelújítás alkalmával a tornai hívek méltó lakhelyet biztosítottak lelkipásztoruk részére.
A pozitív benyomás kialakításában nagy szerepet kapott az ünnepi  szentmise, ahol az imádkozó közösség főpásztorával találkozhatott.
A szentmise előtt Dr. Juhász Attila plébános köszöntötte a becses vendéget és elmondta, hogy a sekrestye felújításához két évvel ezelőtt kezdtek, miután a templom szentélyét hét évig tartó restaurálás után használatba vették. Előbb régészeti feltárás következett, majd a sekrestye alatti kriptát a Műemlékvédelmi Hivatal felügyelete mellett helyreállították, amit aztán a sekrestye teljes körű felújítása követett.
Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk A püspök úr megköszönte a hívek áldozatkészségét és a plébánosuk munkáját, valamint mindenkit arra buzdított, hogy ezután a sok felújítás után helyezzenek hangsúlyt a lelki építkezésre is. Az ünnepi szentmisén többek között részt vettek Ján Dudič, spirituális atya vezetésével a kassai papnevelő intézet 4. osztályának kispapjai is, akik a szentmisén asszisztáltak.
A mise után a gazdasági tanács tagjaival a plébánián találkozott a főpásztor. Végül a püspök úr azzal búcsúzott a helybeliektől, hogy örömmel jött Tornára, ahol jól érezte magát és reméli, hogy hamarosan visszatérhet.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Kazincbarcikai fiatalok látogattak el hozzánk Április 8-án Tornát látogatták meg a kazincbarcikai plébánia hátrányos helyzetű fiataljai. P. Andrásfalvy János szalézi atya vezetésével felmentek a várba, majd délután ifjúsági szentmisén vettek részt a plébániatemplomban. A kazincbarcikai plébániát 2011-ben vették át a szalézi atyák, akik don Bosco Szt. János szellemében főként az ifjúságpasztorációval foglalkoznak.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében A tornai plébániához tartozó egyházközségben találkoztak a rozsnyói egyházmegye magyar hitoktatói, április 5-én. Mivel Mons. Dr. Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspök betegség miatt nem tudott jelen lenni, a találkozót Dr. Juhász Attila tornai plébános, az egyházmegye magyar híveinek hitoktatásával megbízott koordinátora vezette. Jelen volt Ft. Bize Norbert szádalmási plébános is, aki a rozsnyói egyházmegye iskolai hivatalát vezeti. A közös szentmise után a találkozó a kultúrházban folytatódott. Végül a messzebbről jött hitoktatók megtekintették a rozsnyói egyházmegye egyetlen magyar nyelvű oktatási intézményét, a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskolát.
Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében Április 12-én szintén Szádudvarnokon került megrendezésre az országos bibliai olimpia „keleti” fordulója. A három kelet-szlovákiai egyházmegye (Kassa, Rozsnyó és Kassai eparchia) győztes csapatai nem utaztak el a távolabban fekvő Érsekújvárba, hanem Szádudvarnokon mérték össze tudásukat. A bolyi, nagykaposi és feledi csapatok hitoktatóikkal érkeztek a bibliai versenyre. Hármuk közül a bolyiak kerültek ki győztesen, akik országos szinten a 14 versenyző csapat közül a kilencedikek lettek.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Beiratkozás az egyházi iskola első osztályába Ismerkedés, játék, kacagás és felhőtlen szórakozás. Ez jellemezte a Szent István Egyházi Alapiskola 2016. április 1-jén megrendezett beiratkozási programját. Míg a szülők az egyik teremben az iskola működésével, értékrendjével és szellemével ismerkedtek, a leendő kisiskolások játszva és szórakozva tették ugyanezt egy másik teremben, hogy apró meglepetésekkel és sajátkészítésű ajándékkal térhessenek vissza szüleikhez.
Iskolánk életében ez volt a hatodik beiratkozási program. Az eredmény pedig nagyon kecsegtető, hisz a 8 beiratkozó gyermek mindenképpen többnek, mint sikeresnek mondható. Különösen, hogy ez egy kis községben – Szádudvarnokon, egy kisiskolában történt.
Iskolánk tehát kiállta a próbát. Egyre többen bíznak iskolánkban: tudják, itt a gyermekek lelki és értelmi fejlődésével egyaránt törődnek, megértették, hogy gyermekük anyanyelvén tanul leghatékonyabban, hiszik, hogy gyökerei és erkölcsi elvei kötelezik.
Hálásan köszönöm a bizalmat, és azt, hogy magyar iskolába, ill. a mi iskolánkba íratták gyermeküket. „Hogy eléred-e célod, sokszor az odavezető út határozza meg!“ Hiszem, mi olyan ösvényen vezetjük gyermekeinket, ami jó célhoz ér. Mert szívből, elhivatottságból, erős lelki támasszal és főleg együtt tapossuk ki azt.                                           SZIEA, Köteles Anikó

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve