A tornai plébániatemplom művészeti értékei 2017. szeptember 29-30-án a „A tornai templom művészeti értékei” címmel tudományos konferenciát rendeztek Tornán. A másfél napos tanácskozást a Tornai Plébánia szervezte Torna Község Önkormányzatával és Magyarország Kassai Főkonzulátusával együttműködve.
A konferencia szeptember 29-én reggel vette kezdetét a helyi kultúrközpontban. A rendezvényt Dr. Juhász Attila tornai plébános és Oravecz Attila polgármester nyitották meg. A szép számban egybegyűlt résztvevőket Haraszti Attila főkonzul köszöntötte. Elmondta, hogy a tornai templom egyedi kincsnek számít, és mivel ez az egyetlen jó állapotban lévő műemlék a községben, fontos a restaurálása.
Az első előadó Dr. Juhász Attila volt, aki a tornai plébánia történetével ismertette meg a jelenlévőket. Előadásában többször is utalást tett a templomhoz való érzelmi kötődésre, mivel gyermekkora óta látogatja a tornai Isten házát. Ő volt a kezdeményezője a konferenciának, mivel egy helyre össze akarta hozni az egyes szakembereket, akik a templomon külön-külön dolgoztak. Munkájuk eredményéről most a  nyilvánosság is tudomást szerezhetett.
Sorrendben a második előadó Dr. Prokopp Mária művészettörténész volt Budapestről. A gömöri gótikáról és természetesen a tornai falképekről tartott előadást. Az előadó többször is hangsúlyozta, mennyi kincs birtokában vannak a tornaiak, melyet kiaknázva lényegesen fel tudnak lendíteni az idegenforgalmat. Tovább »

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Boldogasszony, 2016. május, VIII.évfolyam, 4. szám Megjelent a Boldogasszony VIII. évf. 4. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk
- Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében
- Kazincbarcikai fiatalok látogattak el hozzánk
- A húsvéti misztérium ünneplése 2016-ban
- Beiratkozás az egyházi iskola első osztályába
- Megemlékeztek a magyar költészet napjáról
- A Csemadok rendezett szemétszedést a várban
- Keglevics József síremléke a tornai templomban
- A tornai plébánia tavaszi zarándoklata
- A hónap szentje: Néri Szent Fülöp
- Hungarikum: Solymászat mint elő emberi örökség
- Szülőfalujában temették el Szalay József atyát
- Olvasónk verse
- Hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk 2016. április 10-én első alkalommal látogatta meg a tornai egyházközséget Mons. Dr. Stanislav Stolárik megyéspüspök, akit gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, 2015. március 21-én neveztek ki rozsnyói püspöknek. Az egyházközség már nagyon készült a püspök úr látogatására.
Lelkipásztori látogatásának célja a tornai plébánia megismerése, ill. a nemrég felújított sekrestye megáldása volt. A püspök úr megtekintette a műemlék templomot, a sekrestye alatti készülőfélben lévő urnatemetőt, a templom körüli ásatásokat és örömmel nyugtázta, hogy az utóbbi évek folyamán jelentős felújítási munkálatokat végeztek el a templomban és a környezetében. A főpásztor nagyra értékelte azt is, hogy a legutóbbi plébániafelújítás alkalmával a tornai hívek méltó lakhelyet biztosítottak lelkipásztoruk részére.
A pozitív benyomás kialakításában nagy szerepet kapott az ünnepi  szentmise, ahol az imádkozó közösség főpásztorával találkozhatott.
A szentmise előtt Dr. Juhász Attila plébános köszöntötte a becses vendéget és elmondta, hogy a sekrestye felújításához két évvel ezelőtt kezdtek, miután a templom szentélyét hét évig tartó restaurálás után használatba vették. Előbb régészeti feltárás következett, majd a sekrestye alatti kriptát a Műemlékvédelmi Hivatal felügyelete mellett helyreállították, amit aztán a sekrestye teljes körű felújítása követett.
Megyéspüspökünk látogatott el hozzánk A püspök úr megköszönte a hívek áldozatkészségét és a plébánosuk munkáját, valamint mindenkit arra buzdított, hogy ezután a sok felújítás után helyezzenek hangsúlyt a lelki építkezésre is. Az ünnepi szentmisén többek között részt vettek Ján Dudič, spirituális atya vezetésével a kassai papnevelő intézet 4. osztályának kispapjai is, akik a szentmisén asszisztáltak.
A mise után a gazdasági tanács tagjaival a plébánián találkozott a főpásztor. Végül a püspök úr azzal búcsúzott a helybeliektől, hogy örömmel jött Tornára, ahol jól érezte magát és reméli, hogy hamarosan visszatérhet.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Kazincbarcikai fiatalok látogattak el hozzánk Április 8-án Tornát látogatták meg a kazincbarcikai plébánia hátrányos helyzetű fiataljai. P. Andrásfalvy János szalézi atya vezetésével felmentek a várba, majd délután ifjúsági szentmisén vettek részt a plébániatemplomban. A kazincbarcikai plébániát 2011-ben vették át a szalézi atyák, akik don Bosco Szt. János szellemében főként az ifjúságpasztorációval foglalkoznak.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében A tornai plébániához tartozó egyházközségben találkoztak a rozsnyói egyházmegye magyar hitoktatói, április 5-én. Mivel Mons. Dr. Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspök betegség miatt nem tudott jelen lenni, a találkozót Dr. Juhász Attila tornai plébános, az egyházmegye magyar híveinek hitoktatásával megbízott koordinátora vezette. Jelen volt Ft. Bize Norbert szádalmási plébános is, aki a rozsnyói egyházmegye iskolai hivatalát vezeti. A közös szentmise után a találkozó a kultúrházban folytatódott. Végül a messzebbről jött hitoktatók megtekintették a rozsnyói egyházmegye egyetlen magyar nyelvű oktatási intézményét, a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskolát.
Két találkozó az iskolai hitoktatás jegyében Április 12-én szintén Szádudvarnokon került megrendezésre az országos bibliai olimpia „keleti” fordulója. A három kelet-szlovákiai egyházmegye (Kassa, Rozsnyó és Kassai eparchia) győztes csapatai nem utaztak el a távolabban fekvő Érsekújvárba, hanem Szádudvarnokon mérték össze tudásukat. A bolyi, nagykaposi és feledi csapatok hitoktatóikkal érkeztek a bibliai versenyre. Hármuk közül a bolyiak kerültek ki győztesen, akik országos szinten a 14 versenyző csapat közül a kilencedikek lettek.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve