Ballagók a plébánián

A magyar iskola végzős diákjai ballagásuk alkalmával, június 26-án a plébániát is felkeresték.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Az új megyéspüspök, Mons. Stolárik Szaniszló Sarlósboldogasszony ünnepén, július 2-án, lelki napra hívta az egyházmegye területén az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusokat és lelkipásztorokat. A résztvevők 10 órakor szentmisén vettek részt a székesegyházban.
A püspök úr megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját, és arra biztatta őket, hogy munkájukat hivatásként fogják fel és ebben a szellemben gyakorolják. Emlékeztette őket a lelki élet fontosságára is. A szentmisét egy előadás és ünnepi ebéd követett a püspökségen. A pedagógusoknak alkalmuk volt a nemrégen beiktatott püspököt közelebbről is megismerni.

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve 

Évek óta kisebb munkálatokat végeznek a Szt. József templomon. Az áji templom külső felújítását 2012-ben a sekrestye átalakításával kapcsolatban kezdték el, amikor az északi fal vízelvezetését kellett bebiztosítani, valamint a sekrestyén egy külső bejáratot nyitottak. Tavaly a harangok villamosításával kapcsolatban felújították a tornyot, idén pedig a templom többi részének külső felújítását végezték el. A munkálatokkal a tavalyi évhez hasonlóan Kalász Sándor tornai vállalkozót bízták meg, aki munkásaival június 18-án kezdett hozzá a külső falak rendbetételéhez, június 30-án pedig be is fejezte a felvállalt munkát. Előbb megtisztították a falakat a rárakódott szennyeződéstől és mohától, majd bizonyos részeket újra vakoltak. A tető alatti deszkázat hiányzó és elkorhadt részeit kicserélték és vízálló festékkel lefestették. A templom külső festéséhez állványokra volt szükségük. A festék színének kiválasztásában figyelembe vették a templom barokk jellegét, így a torony színéhez igazítva a külső falakat is sárgára, a szegélyeket pedig világosszürkére festették. Végül a lábazatot is világosszürke vízálló festékkel festették be. Az anyag- és a munkaköltségek összesen 3.300 eurót tettek ki. Az egyházközség bízik benne, hogy a falu legrégebbi és legjelentősebb épületének külső felújítását az Önkormányzat is támogatni fogja.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 7. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:
- Felajánlották Magyarországot Jézus Szívének
- Ferenc pápa új enciklikája
- Együttműködési szerződés az iskolák között
- Kinevezték az új igazgatót
- Mária-szobrot emeltek a templomudvarban
- A freskók bemutatásával egybekötött koncert
- Úrnapja – a legkedvesebb nyári ünnepünk
- Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján
- „A nap felettünk“ – tavaszi-nyári fesztivál
- Járási Dal- és Táncünnepély
- Jótékonysági gyűjtés- Megszólal a nuzali láger utolsó túlélője
- A csíksomlyói búcsún jártunk
- A hónap szentje: Nursiai Szent Benedek
- Híres búcsújáróhelyek: Búcsúszentászló
- Az egyházról szóló katolikus tanítás, II. rész
- Jubilánsok köszöntése
- A gondviselő Isten
- Népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A rozsnyói püspökség, a tornai római katolikus plébánia és a szádudvarnoki önkormányzat összefogása révén 2011. szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit a rozsnyói egyházmegye első magyar tannyelvű katolikus kisiskolája. Dr. Juhász Attila tornai plébános elmondása szerint az öt tanulóval induló hiánypótló kisiskolát mustármagnyi reménységgel nyitották meg egy olyan faluban, ahol 1945 óta nem volt magyar tannyelvű iskola. Ma a diákok száma 26.
2015. május 29-én a Szent István Király ereklyéi átvitele ünnepét megelőző napon az iskola diákjai és tantestülete Dr. Juhász Attila plébános vezetésével lelki napot tartott. Az ünnepi szentmisét Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános celebrálta, aki erre a nem mindennapi eseményre elhozta Makrancról az első szent magyar család ereklyéjét. A szentmise kezdetén Köteles Anikó, a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola igazgatónője, Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény igazgatója, Dr. Juhász Attila, tornai plébános és Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános a kölcsönös támogatás és segítségnyújtás jeleként közös memorandumot írtak alá.
A hívek könyörgése végén a jelenlevők nemzedékünk családjaiért így imádkoztak: Mennyei jó Atyánk! A múlt évezred hajnalán ékes példát adtál nekünk, amikor Szent István királyban és hitvesében, Boldog Gizellában és gyermekükben Szent Imre hercegben, megmutattad nekünk a reményteli jövőbe vezető utat. Életpéldájukon felbuzdulva, a Boldogasszony Szeplőtelen Szíve által erősítést kérünk napjaink édesapáinak és édesanyáinak felelősségteljes hivatásuk gyakorlásában. Ösztönözd őket védeni, őrizni, gazdagítani és továbbadni a hit, az erkölcs és az anyanyelv ősi értékeit. Az ünnepségen megjelentek a szepsi, a buzitai, a péderi magyar tannyelvű iskolák diák és pedagógus küldöttségei, valamint Simkó Csaba, a helyi önkormányzat polgármestere, aki együtt örült a megjelentekkel, hogy az iskolaalapítással nemcsak sokak régi álma és vágya teljesült, de megadatott egy újabb lehetőség, elkötelezetten eleget tenni napjaink feladatának: „Óvni a templomot, menteni az iskolát s nyelvünket, földjeinket, tűzön-vízen át”. GB

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve