Boldogasszony, 2015. Május, VII. évfolyam, 5. szám Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 5. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:
- „Maradj velünk, Urunk, mert esteledik…“
- Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése
- A passióéneklés évszázados hagyománya
- A Farkasok földjén című film bemutatása
- Költészet-napi megemlékezés Fecsó Pálról
- Előadás a tornai templom művészeti értékeiről
- A vár és környékének megtisztítása
- Jézus Krisztus irgalmas szeretetének ünnepe
- A templom villanyvezetékeinek felújítása
- Milyen lesz az új egyházi iskola Szepsiben?
- Dunka Pál cigányprímás a fogolytáborban
- A hónap szentje: Szent Johanna (Jeanne d’Arc)
- Híres búcsújáróhelyek: Baja-Vodica (Máriakönnye)
- A Szentlélekről szóló katolikus tanítás
- népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Előadás a tornai templom művészeti értékeiről A Magyar Művészeti Akadémia Kecske utcai székházában április 8-án este a tornai plébániatemplom művészeti értékeivel ismerkedhettek meg az Akadémia tagjai és az érdeklődők. Az előadásokat Dr. Krcho János építésztörténész nyitotta meg, aki a tornai templomban zajló kutatások eredményét és az eddig elvégzett felújítási munkálatokat mutatta be. Őt követte Péter Gomboš restaurátor, aki részletesen ismertette a templom legnagyobb értékeként számon tartott középkori falfestmények restaurálási folyamatát. A harmadik előadó Jékely Zsombor művészet-történész, az Ipartörténeti Múzeum igazgatóhelyettese volt, aki művészettörténeti szempontból elemezte a középkori freskókat. Ezután az előadások koordinátora felkérte Dr. Juhász Attila plébánost, hogy mondja el a restaurálással kapcsolatos tapasztalatait, főként azt, hogy hogyan élte meg a tornai egyházközség a felújítással eltelt hét esztendőt. Jelen volt még Oravecz Attila polgármester is, akitől azt kérdezték, hogy hogyan tekint a tornai önkormányzat erre a kiemelkedően fontos műemlékre. A polgármester elmondta, hogy Torna község eddig is segítette és a jövőben is támogatni kívánja a műemlék-templom felújítását. A jelenlévők között ott volt Dr. Prokopp Mária professzor asszony is, aki több ízben is járt már Tornán, és aki arra biztatta a tornaiakat, hogy kürtöljék tele a világot azzal a hírrel, milyen rendkívül értékes középkori freskók vannak a templomukban.
Az előadások meghallgatása után kötetlen beszélgetésre került sor a jelenlévő szakemberekkel, akikben sikerült felkelteni az érdeklődést a tornai templom iránt, és akik több ízben is kijelentették a templom felújításába bekapcsolódott szakembereknek, hogy csak gratulálni tudnak az elért szép eredményekhez. Juhász Attila plébános kijelentette, hogy szeretné a tornai templommal kapcsolatos kutatási eredményeket minél szélesebb körben ismertté tenni, ezért még az év folyamán egy nemzetközi tudományos konferenciát fog összehívni Tornára.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése Virágvasárnappal kezdetét vette a Nagyhét. Az ilyenkor szokásos körmenet útvonalát a sekrestye felújítás végett le kellett csökkenteni. A passiót éneklőket az idén első alkalommal Žažo Emil tanította be, akik a feladatukat kiválóan teljesítették. Virágvasárnap délután Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése került sor a nagygyóntatásra Tornán, ahol kilenc gyóntató atya 305 bűnbánót oldozott fel a bűneitől. A két filiális egyházközségben a szokásosnál kevesebben járultak a bűnbánat szentségéhez: Ájban 41-en és Udvarnokon 59-en. A három községben a plébános úr 19 betegnek szolgáltatta ki a szentségeket otthonában. A szent háromnap alatt a hívek nemcsak Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése Tornáról, hanem a filiális egyházközségekből is megtöltötték a plébániatemplomot. Csupán az áldozók száma 200 körül mozgott. A sok segítő és a jól összehangolt tevékenység következtében a szertartások méltóságteljesen zajlottak le. Az időjárás Húsvét 2015: hitünk szent titkának ünneplése hideg, sőt szeszélyes volt: nagyszombaton egyetlen nap alatt mind a négy évszakot átéltük, mivel rövid időre még hódara is hullott. A nagypénteki kereszthódolat alatt Tornán 1016,63 eurót gyűjtöttek össze a templom javára, amely túlhalad minden eddigi gyűjtést.
A sekrestye felújítás a miatt a kistemplom szentélyében lévő ideiglenes sekrestyét áthelyezték a főoltár mögé, mivel azon a helyen a szentsírt állították fel. Legtöbben húsvét vigíliáján, a liturgikus év csúcspontjának számító feltámadási szertartáson vettek részt. A napnyugta után kezdődő szertartás végén megtartották a feltámadási körmenetet, amelyen díszöltözékben a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai is részt vettek.
A Húsvétvasárnap reggeli ételszentelésre 135 kosarat hoztak a hívek.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Boldogasszony, 2015. Április, VII. évfolyam, 4. szám Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 4. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:
- Új püspöke van a rozsnyói egyházmegyének
- Nagyböjti lelkinap pedagógusok részére
- Gyerekek keresztútja
- Nagyszabású évzáró gyűlés a nyugdíjasoknál
- Nemzeti ünnepünk a különböző településeken
- A máriapócsi kegykép országjáró körútja
- Régi rítusú latin nyelvű szentmise a főoltárnál
- A hívek felkeresték egykori lelkiatyjuk sírját
- A görög katolikus egyháztartomány létrejötte
- „Az ember sok mindent kibír…” – Egy katona sorsa az orosz hadifogságban
- A becsületes emberek támasza akarok lenni – Beszélgetés Oravecz Attila polgármesterrel
- Híres búcsújáróhelyek: Homokkomárom
- A hónap szentje: Cottolengo Szent József Benedek
- A Jézus feltámadásáról szóló egyházi tanítás
- A húsvéti ünnepkörhöz kötődő népszokások
- népdalaink nyomában, olvasónk verse, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Régi rítusú latin nyelvű szentmise a főoltárnál A hívek nagy örömére Szent József ünnepén, március 19-én régi rítusú latin nyelvű szentmisére került sor a plébániatemplomban. Az ősszel felújított főoltárnál Ft. Takács Dénes, jánoki plébános mutatta be a legszentebb áldozatot. Segítségére volt három ministráns és egy énekes Kassáról.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve