Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 6. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:
- Beiktatták hivatalába Rozsnyó új püspökét
- Felszentelték egykori lelkiatyánk mellszobrát
- Szt. József nap
- Búzaszentelés a kápolnánál
- Lelki nap katolikus pedagógusok részére
- Első szentáldozás három egyházközségünkben
- Elsőáldozások a szepsi plébánia területén
- Megemlékezés Nepomuki Szent Jánosról
- Salkaházi Sára ünnepe
- Ötnapos lelkigyakorlat
- Megemlékezés a II. világháború eseményeiről
- A környékbeli borosgazdák megmérettetése
- Megemlékeztek az édesanyjukról a gyerekek
- Pünkösd ünnepe egyházközségeinkben
- Émlékfoszlányok a második világháborúról
- Zarándokút Nepomuki Szt. János nyomában
- A hónap szentje: Morus Szent Tamás
- Híres búcsújáróhelyek: Máriaremete
- Az egyházról szóló katolikus tanítás, I. rész
- Népdalaink nyomában, Véleményem, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A Szentlélek eljövetelének ünnepére templomaink piros színbe borulnak. Ősi hagyomány a tornai plébánián, hogy erre az ünnepre templomainkban nyírfákat helyeznek el. Az ünnep fényét ebben az évben is emelte, hogy a tornai, szádudvarnoki és áji templomokat ezekkel az üde zöld fákkal díszítették. Pünkösdvasárnap mellett az ünnep második napján, Pünkösdhétfőn is ünnepi szentmiséket tartottak templomainkban. Tornán ezen a napon régi rítusú latin nyelvű szentmisére került sor, amelyet Ft. Takács Dénes jánoki plébános celebrált.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

2015. május 20-án, Tornán a hálaadó, megemlékező, az új papi hivatásokért bemutatott szentmise után a plébániakertben ünnepélyesen leleplezték Lukács János alkotását, boldogemlékű Oravecz Pál, tornai születésű esperes – plébános mellszobrát, aki harminc éven át volt szülőfaluja plébánosa.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Weiszer Attila, dobóruszkai plébános volt, akivel együtt miséztek a környék papjai, és a megboldogult atya három volt ministránsa. Egy közülük, Juhász Attila, a jelenlegi helyi plébános, visszaemlékezésében többek között kiemelte a néhai plébános áldozatkészségét.
Attila atya elmondta, hogy Oravecz Pál papi tevékenységét két tényező határozta meg leginkább: az egyházüldöző szocialista rendszer és a II. vatikáni zsinatot követő belső átalakulás.
Oravecz atya a II. vatikáni zsinat liturgikus reformjának megvalósítása terén azzal is kitűnt, hogy asztalosként saját kezűleg készítette el az egyes templomok liturgikus tereinek új oltárait és kellékeit, de varrt mise- és ministráns ruhákat is, valamint liturgikus könyveket szerkesztett és megjelentette a környék népénekeit is.
A szobor ünnepélyes leleplezését Lukács János, alkotó és Oravecz Attila, polgármester végezte. Az  emlékbeszédet Molnár Pál, volt polgármester mondta, aki méltatta a néhai esperes-plébános közösségért aggódó szeretetét és szigorát, atyáskodó jósággal párosult szókimondását és édes-keserű humorát. Ezután a szobrot megkoszorúzták.
Az ünnepség a hálaadás és a köszönet méltó jele és példája volt annak, hogy miként lehet és kell megbecsülni, értékelni és őrizni áldott emlékeit azoknak, akik igazságra tanítottak sokakat. (Dn 12,3)    GB

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A Szent István Egyházi Alapiskola a helyi óvodával együtt ismét megszervezte az anyák napi ünnepséget, melyre május 18-án, délután 15 órakor került sor. Az ünnepi műsort Simkó Csaba polgármester nyitotta meg, majd Köteles Anikó igazgatónő ismertette a programot. A negyedikes diákok anyukákról készített prezentációit tekinthettük meg először, majd az ovisok léptek fel rövid színdarabbal és dalocskával. Őket az iskolások követték versekkel és énekekkel, melyek a nagymamákról, anyukákról szóltak, s azokban megköszönték azt a törődést, melyet csak tőlük kaphatnak. A műsor után minden édesanya és nagymama virágot, illetve a gyerekek által készített ajándékot kapott.                 VE

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve 

Május 17-én, délután megtartották az első ájtatosságot Nepomuki Szt. János köztéri szobránál, amelyet 48 év után, 2014. november 23-án állítottak vissza eredeti helyére. Dr. Juhász Attila plébános vezetésével a hívek elimádkozták a szentről szóló litániát, majd a különböző szervezetek képviselői megkoszorúzták Szt. János szobrát, amely immár fél éve a Torna Fő utcáját díszíti. A plébános úr elmondta, hogy a plébánián található feljegyzések szerint a tornai hívek még a 19. században is, május 16-át megelőzően nyolc napon át körmenetet tartottak a templomból a Szentjánoskához. Fontos, tehát, hogy a mostani tornaiak is ne csak egy köztéri szobrot lássanak a Szentjánoskában, hanem egy szakrális kisemléket, ahol imáikat is elmondhatják. Attila atya annak a reményének is hangot adott, hogy egy év múlva a baldachin is visszakerülhet Nepomuki Szt. János szobra fölé.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve