Megjelent a Boldogasszony VI. évf. 7. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A pünkösdi szám tartalmából:

- Áldott vagy te, az asszonyok között
- Köztéri szobrot állítottak Salkaházi Sárának
- Hit, ige, zene a Remény zenekar előadásában
- Pünkösdhétfői hálaadó ünnepi szentmise
- Pályázati támogatás a felújítási munkálatokra
- Egy tollvonás, egy nép sorsa
- Felújítási munkálatok a templomban
- Együtt szavalt a Bódva-völgye fiatalsága
- 25 éves papi jubileum a szülőfalu templomában
- Az Úr nékem pásztorom, nem szűkölködöm!
- A falu első írásos említésének 700. évfordulója
- Roma gyerekek elsőáldozása
- Az első világháború hősi áldozatai
- Felkerestük Nyugat-Európa szent helyeit
- Salkaházi Sára – a Felvidék szentje (5.rész)
- Híres búcsújáróhelyek: Vác – Hétkápolna
- A hónap szentje: Portugáliai Szent Erzsébet
- Népdalaink nyomában, Kedvenc olvasmányom, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Június 14 – 15-én ünnepeltük kis falunk első írásos említésének 700. évfordulóját, melyet egybekötöttünk hagyományos borfesztiválunkkal is. Az ünnepséget szombat délután ünnepélyes önkormányzati üléssel nyitottuk meg, melynek keretén belül átadásra került a falu díja, a polgármester díja és egy jó pár köszönőlevél mindazoknak, akik a falu fejlesztésében és felvirágoztatásában részt vettek. Ezt követően Miliczky Sándor polgármesterünk nyitotta meg a kultúrműsort, mely előtt még beszédet mondott Dr. Pap Terézia, testvérvárosunk, Nagykáta alpolgármestere, Bortnyik Béla, Kázsmárk polgármestere és Zachariás István mérnök, megyei alelnök. Ezután a Szent István Egyházi Alapiskola diákjai és az udvarnoki énekkar közösen a szülőföldről énekeltek, majd az iskolások községünk megalakulásának történetével kedveskedtek a közönségnek. Utánuk ismét a helyi és környékbeli énekkarok léptek színpadra. A folklórműsor befejezéseként a Szikes zenekar mulattatta a nézőket, akiket a Garagulya gólyalábasok műsora követett. A szombati ünnepséget hajnalig tartó utcabállal fejeztük be, melyen a talpalávalót a Harmony band húzta.
Vasárnap szentmisével kezdtük az ünneplést, ahol szentbeszédében Dr. Juhász Attila, plébánosunk a szeretet összetartó erejéről és az összetartozás fontosságáról beszélt. Ezt követően koszorúzásra került sor a régi Országzászló talapzatánál. A fesztivál ezek után a Veres Pincészetben folytatódott, ahol a borverseny kiértékelésére került sor, majd fellépett az udvarnoki és péderi énekkar, akiket az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes követett. Az ünneplés estig tartott, s a jó hangulatról a Számadás zenekar gondoskodott. VE

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A régészeti feltárást követően Juhász Tamás helyi vállalkozó munkásai hozzá láttak a szentély padlójának kijavításához.
Előbb ki kellett hordaniuk a földréteget, majd egy vékony mészréteget szórtak le, és az egész felületet geofóliával takarták be. Ezután következett a hiányzó rész feltöltése mosott kaviccsal, majd az egész bedöngölése.
Juhász Tamás vállalkozó az anyag- és a munkaköltéséget magára vállalta, így mintegy 1800 eurós adománnyal járult hozzá a felújítási munkálatokhoz.
A következő lépésben Páll László szádudvarnoki vállalkozó  munkatársaival több napon keresztül a villanyvezetékek felújításával kapcsolatos munkálatokat végezte el a szentélyben.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A plébánia ebben az évben is sikeresen pályázott, és a Kulturális Minisztérium „Újítsd fel a házad” programjának keretén beül 10 ezer eurós támogatásban részesült. A pozsonyi Minisztérium a nehéz gazdasági helyzetben is évente támogatja a tornai templom restaurálási munkálatait és teszi ezt a templom kiemelkedő művészeti értéke miatt. A 2014-ben kapott juttatást a templom szentélyének külső felújítására lehet fordítani, aminek a célja, hogy a vakolat réteg alól előhozzák a legkorábbi (gótikus stílusú) elemeket.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Boldogasszony, 2014. Pünkösd, VI.évfolyam, 6. szám Megjelent a Boldogasszony VI. évf. 6. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A pünkösdi szám tartalmából:

- Pünkösd ünnepe: kinyílni és befogadni…
- A Szt. József templom 250. jubileuma
- A gyerekek anyák-napi ünnepi megemlékezése
- Kerítés felújítás
- A bérmálás szentségének kiszolgáltatása
- Örömhír a b. Salkaházi Sára iskolaközpontról
- Példakép a múltból a mában az utókornak
- Kőfal a plébánián
- A templomfal javítása
- Az európai parlamenti választások eredménye
- Megemlékezés a 70 éve elhurcolt zsidókról
- Májusi litánia Udvarnokon
- Megemlékezés az egyházi iskola névadójáról
- Az idén tizenkilenc gyermek volt elsőáldozó
- Régészeti feltárás a templom szentélyében
- A II. világháború borzalmai Ájban (2.rész)
- Salkaházi Sára – a Felvidék szentje (4.rész)
- Híres búcsújáróhelyek: Pálosszentkút
- A hónap szentje: Gonzaga Szent Alajos
- Véleményem, Népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve