Boldogasszony, 2015. december, VII.évfolyam, 12. szám Megjelent a Boldogasszony VII. évf. 12. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:
- Elkezdődött az Isteni Irgalmasság szentéve
- Mindenszentek nyolcada: ima halottainkért
- Diákok a temetőben
- Missziós testvérek
- Ünnepélyes beöltözés a Szemináriumban
- A sekrestye felújítása
- Popély Gyula újabb könyve
- Beszámoló a grúziai és örményországi útról
- A Vox Columbellae vegyeskar 10. jubileuma
- Lisztadományban részesült a szepsi esperesség
- Önkéntesek gaztalanították Torna szimbólumát
- Iskolán kívüli nyelvi tábor és közösségformálás
- Koszorúszentelés és adventi gyertyagyújtás
- Szádvár – a Bebek család utolsó vára, 2. rész
- Jézus születésének ünnepe a Fülöp-szigeteken
- A hónap szentje: Chantal Szent Franciska
- Híres búcsújáróhelyek: Győr
- Népdalaink nyomában, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Koszorúszentelés és adventi gyertyagyújtás Koszorúszentelés és adventi gyertyagyújtás Szádudvarnok. November 28-án, a családi klub keretén belül ismét összegyűltek kicsik és nagyok, hogy elkészítsék adventi koszorúikat. Az egyházi iskola pedagógusai nagy gonddal készültek, a kis koszorúkészítőknek minden szükséges dolgot, díszt előteremtettek, hogy a munka gond nélkül folyhasson. A dolgos kezek szebbnél szebb koszorúkat készítettek, mind a hozott, mind az ott kapott anyagokból, ezzel is mutatva a  külvilág felé, hogy ünnepre készülnek: a kis Jézusra várnak. Ennek jeléül a kész koszorúkat a vasárnapi szentmise keretén belül meg is szenteltették, hogy majd otthonaikban hétről hétre a meggyújtott gyertyaláng jelezze, közeleg az ünnep.                 VE

Koszorúszentelés és adventi gyertyagyújtás Koszorúszentelés és adventi gyertyagyújtás Torna. Advent első vasárnapján, november 29-én templomainkban megszenteltük az adventi koszorúkat és ünnepélyes keretek között meggyújtottuk a templomi koszorún az első gyertyát. Szádudvarnokon december elsején a hívek és Szent István Egyházi Alapiskola diákjainak és pedagógusainak részvételével ökumenikus gyertyagyújtásra került sor, amelynek keretén belül Vargha Balázs szádelői református lelkész mondta el adventi gondolatait. Torna község ebben az évben első alkalommal készíttetett köztéri adventi koszorút, amelyet Oravecz Attila polgármester és nagyszámú jelenlévők körében Dr. Juhász Attila plébános áldott meg. A Búzavirág énekkar adventi énekével járult hozzá az ünnepséghez.

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve 

Iskolán kívüli nyelvi tábor és közösségformálás 2015. november utolsó hétvégéjén Vakles Attila atya szervezésében nyelvi és közösségformáló tábor volt Ájban, ahol az edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola két nyelvtanárnőjének vezetésével, ottani diákok és a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola növendékei találkoztak.
A közös programok láthatóan lélekben és tudásban összébb kovácsolták a részvevőket, amelynek betetőzése a vasárnapi szentmise volt. Az ádventi koszorú gyertyájának fénye nemcsak a közvetlen környezetet, de a szíveket is fényesebbé tette. Elkötelezettebbé. Jó volt látni és hallani, hogy ádvent kegyelmi ereje ma is csodákra képes ott, ahol az emberek komolyan veszik szülői, hitvesi és munkahelyi hivatásukat.
Hálás köszönet mindazoknak, akik lehetővé, emlékezetessé és értékessé tették ezt a lelki és szellemi találkozót. GB

Kategória: Hírek, Szent_Istvan_Alapiskola Hozzászólás nincs engedélyezve 

Beszámoló a grúziai és örményországi útról 2015. november 15-én az Információs központ zsúfolásig megtelt. A jelenlévők érdekes előadást hallhattak és láthattak a Grúzia – Örményország-i zarándokútról, amelyre 2015. szeptember 22 és 28 között került sor. A zarándokút célja az volt, hogy leróják kegyeletüket a „malenykij robot”-ra Nuzalba hurcolt Bódva-völgyi férfiak előtt. Sajnos a helybeli ellenséges viszonyok miatt a csoport Nuzalba nem jutott el. Kegyeletüket a római katolikus székesegyházban bemutatott szentmisén rótták le. A képes bemutatót Surovec Róbert kísérte szóval. Juhász Attila atya, a zarándoklat vezetője a bevezetőben bemutatta Grúzia és Örményország politikai és vallási viszonyait. Röviden ismertette a két ország vallási történelmét, mely szerint mindkét ország korábbi keresztény gyökerekre tekinthet vissza, mint Európa. A bemutató színes képet mutatott az említett országok kultúrájából úgy, mint a jellegzetes kolostorok, helyi szokások, ételek. Az előadás után frissítő mellett kötetlen beszélgetésre került sor. A rendezvény a tornai plébánia és az önkormányzat szervezésében jött létre. A zarándokúton készült képek megtekinthetők a tornai plébánia honlapján.
KT

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A sekrestye felújítása

Nagyon lassan halad a templom sekrestyéjének felújítása, bár november hónap folyamán újabb lépéseket tettek a befejezés irányába. Elkészült ugyanis az új padló és alatta a padlófűtést is sikerült megvalósítani. Közben folytak a tárgyalások a Műemlékvédelmi Hivatallal és különböző szakemberekkel a templom fűtésének módjáról, azonban végleges megoldás még nem született ebben az ügyben. Az egyházközség egy páncélszekrényt vásárolt, amelyet a sekrestye falában fognak elhelyezni, hogy ezáltal biztosítsák az értékes kegytárgyak megfelelő őrzését. Az új sekrestyebútorok megrendelése is megtörtént.
A hátramaradt kőműves és villanyszerelési munkálatokat néhány hét alatt befejezik, így karácsony ünnepére a sekrestyét végre visszaköltöztetik a régi helyére.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve