Boldogasszony, 2014. Rózsafüzér Királynője, VI.évfolyam, 10. szám Megjelent a Boldogasszony VI. évf. 10. száma, amely csak nyomtatott formában olvasható. A szám tartalmából:

- „Adjatok hálát mindig, mindenért!“ (Ef 5,20)
- A kereszténység legyen Európa közös nyelve
- Tanévnyitó ünnepség az egyházi iskolában
- Templombúcsúk szeptember hónap folyamán
- „Égtem, égtem, de el nem égtem…”
- Veni sancte szentmise
- Külső felujítás
- Nem volt még ilyen sok polgármester jelölt
- Szent István nyomában a magyar fővárosban
- A sekrestye régészeti feltárása
- Szeptemberi Mária – ünnepek a templomban
- A Csemadok megalakulásának 65. évfordulója
- Ferenc pápa: „A háború őrültség!”
- A szepsi Katolikus Egyház rövid története
- Híres búcsújáróhelyek: Karancsság
- A hónap szentje: Leonardi Szent János
- véleményem, népdalaink nyomában, olvasónk verse, hirdetések és miserend

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Templombúcsúk szeptember hónap folyamán 92. alkalommal gyűltek össze a Fájdalmas Anya Skapuláré Társulat tagjai, hogy szeptember 21-én részt vegyenek a Fájdalmas Anya tiszteletére megrendezett  búcsún. Dr. Juhász Attila plébános mutatta be a szentmisét, aki homíliájában rámutatott arra, hogyan jelenítődnek meg a modern ember gondjai, problémái, testi-lelki gyötrelmei Szűz Mária hét fájdalmában. A rossz időjárás miatt elmaradt a búcsúi körmenet. Évek óta először fordult elő, hogy egyetlen új taggal sem gyarapodott a Fájdalmas Anya Áji Skapuláré Társulata.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

A sekrestye régészeti feltárása

A sekrestye régészeti feltárása Szeptember 18-án, Balogh Árpád régész segéd vezetésével hozzákezdtek a sekrestye alatti kripta régészeti feltárásához.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Szeptember hónap folyamán két alkalommal is teljes búcsúban részesülhettek a plébániatemplomba látogató hívek: 8-án, Kisboldogasszony ünnepén és 15-én, a Fájdalmas anya ünnepén.
Szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén a tornaújfalui hívek zarándokoltak el a tornai templomba. A processióval érkezett zarándokokat Dr. Juhász Attila plébános fogadta. A szentmise előtti lelki program közös rózsafüzér imából és szentségimádásból állt.
A zarándokok gyóntatásában Ft. Hornyák Péter nyugalmazott görög katolikus paróchus segítette a plébános urat, aki szentbeszédében emlékezetes szavakkal buzdította a jelenlévőket a helyes Mária-tiszteletre. A szentmise végén gyertyás körmentetet tartottak a templom körül a fatimai Mária-szoborral, majd elbúcsúztatták az újfalusi zarándokokat.
A Fájdalmas Anya ünnepe Szlovákiában munkaszüneti nap, ezért a templomi programot délelőtt tartották meg. Ezzel egyidőben zajlott az országos központi ünnepség a sasvári kegyhelyen.
9 órától szlovák nyelvű szentmise volt, amit 10 órakor keresztúti ájtatosság követett. 10:30-kor litánia és szentségi áldás következett, amit a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise zárt le. Ezen a napon Juhász Attila atya vezette a lelki programokat a templomban. A hívek szép számban vettek részt ezen az ünnepen, ami jelzi, hogy milyen fontosnak tartják a Boldogasszony tiszteletét.
Ősi szokás, hogy a Fájdalmas Anya ünnepén az asszonyok fekete ruhát öltenek. Ezzel akarják kifejezni az együttérzésüket, ill. lelki közelségüket a Szűzanyához, aki hozzánk hasonlóan élete folyamán számtalanszor megtapasztalta a szenvedést is.

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve 

Szeptember 7-én került sor templomunk búcsújára. A szentmisét, melynek főcelebránsa plébánosunk Dr. Juhász Attila atya volt, délelőtt 11 órakor tartottük. Attila atya prédikációjában a boldogságról, annak megéléséről beszélt, s arra intette a jelenlévőket, hogy éljenek olyan életet, amelyre ha majd visszatekintenek, igazán boldogok lehessenek. A szentmisét követően megtartottuk ünnepi körmenetünket, amelyen a hívek az utcáinkon végigkísérhették az Oltáriszentséget.                  VE

Kategória: Hírek Hozzászólás nincs engedélyezve