A Katolikus Egyház ma ünnepli XVI. Benedek pápává választásának hetedik évfordulóját.

Joseph Ratzingert a bíborosi testület 2005. április 19-én választotta pápává. Pápaként a XVI. Benedek nevet vette fel, Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védőszentje példáját követve és XV. Benedek nyomdokain haladva, akit a béke pápájának is hívnak. Jelmondata: Cooperatores veritatis (Az igazság segítőtársai).

„A feltámadt Jézus örömében, állandó segítségében bízva haladunk előre” – mondta hét évvel ezelőtt az újonnan megválasztott pápa a rómaiaknak és a világnak. 2005. április 19-én tartott beszédében „az Úr szőlőskertje alázatos munkásának” nevezte magát. Az elmúlt időszakban, a gazdasági világválság és az egyre elhatalmasodó bizonytalanság idején mindvégig határozottan kiállt az alapvető keresztény értékek mellett. Bátorítja a nyugati egyházakat és folyamatosan odafigyel a fiatal, növekvő egyházakra, Afrika, Közép- és Dél-Amerika, Ázsia népeire.

A L’Osservatore Romano igazgatója, Giovanni Maria Vian az évforduló kapcsán megjegyzi, hogy megválasztásakor Ratzinger bíboros alakját számos előítélet övezte, amelyek valójában abból fakadtak, hogy nem ismerték valódi személyiségét. II. János Pál utódjaként nem volt könnyű dolga, ő azonban nyugodt derűvel nézett szembe napról napra feladataival. Vian hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Szentatya tudja: sokan szeretik, imádkoznak érte, vagy egyszerűen csak rokonszenvvel tekintenek rá, figyelmesen hallgatják szavait.

Tarcisio Bertone bíboros-államtitkár az évforduló kapcsán hangsúlyozta, hogy XVI. Benedek nem elszigetelt gondolkodó, hanem a kapcsolatok embere, aki hűséges és elkötelezett munkatársakkal van körülvéve. A vatikáni államtitkár azt emelte ki XVI. Benedek pápai tevékenységéből, hogy nem esetlegesen, nem a pillanat hatása alatt fogalmazódnak meg a prioritások, nem is a történelem vagy az egyes nemzetek aktuálisan előtérbe kerülő témái körül forognak, hanem egy átfogó cél, a kereszténység fő célja vezeti, ami nem más, mint a hit átadása. Így fogalmazott: „A minden más feladat felett álló elsődleges cél, hogy Istent jelenvalóvá tegyük a világban, hogy az emberek érzékeljék jelenlétét, hogy utat nyissunk az emberek számára Isten felé.”

Az évforduló alkalmából a Vatikán felhívta a figyelmet arra, hogy a jókívánságokat és a XVI. Benedeknek szóló személyes sorokat elektronikus levélben is el lehet juttatni a külön erre a célra létrehozott címre: auguri.benedettoxvi@vatican.va. Az e-mail üzenet közvetlenül a Vatikán hivatalos honlapján (vatican.va) keresztül is postázható. A pápának szóló jókívánságok XVI. Benedek Facebook-oldalán is tolmácsolhatók.

 

 

 

Magyar Kurír

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 
Dan Baumann a YWAM (Youth With A Mission) nemzetközi keresztény missziós szervezet munkatársaként éveken át végzett missziós tevékenységet muzulmán országokban. 1997-ben az iráni határon barátjával együtt feltartóztatták és börtönbe vetették. Kilenc hétig tartó megpróbáltatásairól és Jézussal való megrendítő találkozásáról vall (magyar szinkronnal).

A két férfit kémkedéssel vádolták. Baumann barátja néhány héttel hamarabb szabadult. Őt magát, mint apja révén svájci-amerikai kettős állampolgárt, a „Svájccal való baráti viszonyra tekintettel” engedték szabadon kilenc gyötrelmes hét után.

„Igen, vannak kihívások az életben, a világban. De Isten hatalmas. Nincs, ami az ő hatalmához, erejéhez fogható. S ha engem ki tudott hozni a börtönből, a háromemeletnyi mélységben lévő cellából Irán közepén, ha engem meg tudott menteni a halálos ítélettől, akkor bárkit meg tud menteni, akármilyen megpróbáltatás érje is” – vallja a megtapasztalás bizonyosságával Baumann.

 

 

Magyar Kurír

(mk)

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 

Ady Endre: Karácsony

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 

II. János Pál élete képekben

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve 

A lelki megújulás ideje

A lelki megújulás ideje Hamvazószerdán, március 9-én, kezdtük el a nagyböjti szent időt. Amint a természetbe a tavasz érkezése, a lelki életünkbe a nagyböjti idő hozza el a megújulást. 40 napon keresztül készülünk legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. Ez a megszentelt időszak nagy kihívás a számunkra. “Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” – hangzott el a felszólítás. Őszinte bűnbánatot tartunk és a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéseiről elmélkedünk.
Hármas úton szeretnénk elérni a belső megújulást:
- a böjt
- az imádság
- és a jócselekedetek által.

Kategória: Aktuális Hozzászólás nincs engedélyezve